Wzór nr 13

Moje wyrazy współczucia z powodu śmierci .... Łączę się z Wami w bólu i modlitwie. ...


COPYRIGHT ©️ 2024 KONDOLENCJE.info