Wzór nr 16

Szanowni Państwo, Przesyłamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci.... Ta wiadomość wstrząsnęła nami do głębi. Znaliśmy .... jako miłego, godnego zaufania oraz zawsze uśmiechniętego mężczyznę. Życzymy siły, by w jakiś sposób zmniejszyć ból po stracie tak wartościowej osoby. ...


COPYRIGHT ©️ 2023 KONDOLENCJE.info