Wzór nr 23

W tym bolesnym dla nas wszystkim dniu, składamy najszczersze kondolencje całej Rodzinie oraz najbliższym ... . Pamięć o nim na zawsze pozostanie z nami. Módlmy się za jego duszę. ...


COPYRIGHT ©️ 2023 KONDOLENCJE.info