Wzór nr 8

Proszę pamiętać, iż zawsze kochaliśmy ... . Pamięć o nim pozostanie wśród nas na zawsze. Nasze kondolencje. ...


COPYRIGHT ©️ 2023 KONDOLENCJE.info