Wzór nr 2

Wiadomość o śmierci Twojej ... wstrząsnęła mną dogłębnie, trudno pogodzić się z tak wielką stratą. ...


COPYRIGHT ©️ 2024 KONDOLENCJE.info