Wzór nr 3

Trudno opisać żal i smutek, który czujemy po odejściu ..., łączymy się w bólu z najbliższą rodziną. ...


COPYRIGHT ©️ 2024 KONDOLENCJE.info